نوشته‌ها

نهنگ آبی !

نهنگ آبی ، افسردگی !

هر چند که هنوز مدرک معتبری برای اینکه این بازی موجب خودکشی شده وجود ندارد اما بیشتر نظر بر این است که این بازی به بیشتر به دنبال افراد افسرده بوده است .