نوشته‌ها

خوشبختی

خوشبختی

خوشبختی یک سفر است نه یک مقصد . هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن وجود ندارد . زندگی کنید و از حال لذت ببرید .