نوشته‌ها

برنامه ریزی

برنامه ریزی

دوازده مرحله وجود دارد که اگر آن ها را در پیش بگیرید ، سفری موفقیت آمیز خواهید داشت .
گام اول : مقصدتان را اتخاب کنید .
«نظم از مهمترین ویژگی های افراد موفق است . نبوغ یعنی هنر تحمل رنج های بی پایان . تمام دستاورد های بزرگ ، با دقت زیاد و کوشش بی پایان به دست آمده اند .» البرت هابارد

اولین و مهمترین مسیولیت شما این است که دقیقا بدانید اهداف و خواسته هایتان چیست ؟