انتخاب رشته علوم سیاسی

انتخاب رشته علوم سیاسی

بخشی از علوم اجتماعی است که با مطالعه دولت، حکومت و سیاست در ارتباط است. ارسطو این علم را به عنوان مطالعه حکومت تعریف می‌کند.  این علم بسیار زیاد با سیاست در عرصه نظر و در میدان عمل، تحلیل نظام‌های سیاسی و رفتارهای سیاسی سر و کار دارد. اندیشمندان سیاسی خود را درگیر در شناسایی ارتباطات اساسی میان شرایط و تحولات سیاسی می‌بینند و از طریق این کار سعی در ساختن اصولی اساسی برای منظم کردن علم سیاست و پیش‌بینی کارهای سیاسی در جای جای دنیا دارند.

شاید بیراه نباشد اگر بگوییم باسیاست ترین مرد جهان چرچیل است .

انتخاب رشته پرستاری

انتخاب رشته پرستاری

تصورات اشتباه درباره این رشته باعث می شود تا برخی از داوطلبان این رشته را در اولویت های اصلیشان قرار ندهند . تصور این که قرار است به صورت مداوم کارهای بیمار را انجام دهید و …. . در صورتیکه وظایف تعریف شده برای شغل پرستاری شامل چنین مواردی نمی شود . در این رشته درست است که بیشتر وقت کاری پرستار با بیمار می گذراند ، اما وظایفی مانند بررسی وضعیت جسمی ، روحی و کنترل موارد پزشکی است .

انتخاب رشته مهندسی معماری

انتخاب رشته مهندسی معماری

ادغام هنر و ساخت و ساز ، مهندسی معماری را به وجود آورده است . در رشته معماری از هنر استفاده می شود تا به زیباترین شکل ساختمان ها رابسازیم . زیبایی در سازه ها اهمیت بسیاری پیدا کرده است . بنابراین بدون معماری نمی توان پروژه ای را تمام کرد .

انتخاب رشته بینایی سنجی

انتخاب رشته بینایی سنجی

بیماری های چشم مانند نزدیک بینی و دوربینی از بیماری های شایع هستند . بیماری های دیگری نیز چشم و قرنیه و … را درگیر می کند . بینایی سنج ها علاوه بر بیماری های شایع چشم مانند نزدیک بینی و دوربینی به پیشگیری و درمان سایر بیماری ها نیز می پردازند . پس اگر فکر می کنید که در این رشته فقط به تعیین نمره چشم و تجویز لنز و عینک می پردازند سخت در اشتباهید .