عصبانیت

کوه یخ عصبانیت

همه ی ما مشکلاتی در برخورد با افراد عصبی دورو بر خودمون داریم . چه بسا خودمون اون فرد عصبی باشیم . این مقاله کمک می کنه که با احساسات خودمون بیشتر آشنا بشیم و هم چنین راه حل هایی رو برای این مواقع مشکل بهمون ارائه میده .

مشاوره

۶ تناقض در تصمیم گیری

بسیاری از مطالعات و تحقیقات به چگونگی و چرایی اقدامات و تعاملات روزمره ما می پردازند . نتایج نشان می دهد اگر شما به دنبال راهی برای پیشرفت شخصی خود هستید ، شناخت روانشناسی در کنار اقدامتان نخستین گام ضروری است. خوشبختانه خود شناسی نیمی از نبرد شماست است .