هشت گام برای هدف گذاری عالی

پیش از اینکه وارد فرآیند هشت گامی هدف گذاری شویم اصلا چرا باید هدف گذاری کنیم ؟

جواب اول : فرض کنید در یک شب زمستانی مه غلیظی همه جا را فرا گرفته و شما در حال رانندگی هستید . لحظه

ای که متوجه می شوید تا فاصله 10 متری را نمی بینید چه احساسی خواهید داشت ؟ احتمالا اولین احساس شما

توام با اندکی ترس است .

حالا اگر مه ناپدید شود ، شما تا آنجا که نور چراغ های جلوی اتومبیل تان اجازه می دهد را خواهید دید . اولین

احساس شما چیست ؟ حالا با احساس آرامش پا از روی ترمز برداشته و روی گاز می گذارید .

تنها چیزی که تفاوت کرد چشم انداز شما بود . هدف گذاری ترسیم چشم اندازی روشناز آینده است .

جواب دوم : آن ها که هدفی در زندگی دارند با جسارت ترند و سخت کوش تر و در برابر موانع سرسخت تر. بی شک

هدفمندی باعث قدرتمندی است .

و اینک هشت گام هدف گذاری

دارت ، هدف

گام اول : تجسم خود در افق چند ساله

درگام اول لازم است که ذهن خود را آزاد آزاد کنید و به آنچه دوست دارید که در چند سال آینده (مثلا 5سال آینده) برسید فکر کنید .

لازمه این مرحله فکر خلاق و تجسم و پرسش های هوشمندانه از خود است .

گام دوم : انتخاب بین آرزو ها

در این گام باید از بین رویاها و آرزوهایی که در گام قبلی به آن ها رسیده ایم، انتخاب کنیم . چرا که ما عمر حضرت نوع را که نداریم .

چگونه ؟؟ با انجام دادن سه تست :

  • تست نیازمندی
  • تست توانمندی
  • تست علاقه مندی

تست نیازمندی :

یعنی اینکه کدام یک از آرزوهای من ضروری تر و مهم تر است . برخی اهداف جذاب هستند اما باید بدانیم که کسی که به کارهای غیرمهم می پردازد ازکار های مهم باز می ماند . شاید یادگرفتن موسیقی خیلی جذاب باشد اما ضرورت و اهمیت به پایان رساندن پایان نامه ضروری ترین است .

تست علاقه مندی :

به کدام ها علاقه داریم؟ کدام هدف است که در من نسبت به آن یک شوق و ذوق درونی وجود دارد !

تست توانمندی :

باید از خود بپرسم در چه چیزهایی استعداد دارم بیل گیتس مدیر و کارآفرین بزرگی است اما شاید نقاش خوبی نباشد .

باید اهدافی را انتخاب کنیم که هم ضروری هستند و هم به آن ها علاقمندیم و هم در آن ها توانمند .

گام سوم : هوشمند سازی اهداف

اهداف باید هوشمند باشند

SMART یعنی هوشمند

Specific یعنی مشخص

Attainable یعنی قابل اندازه گیری

Reasonable یعنی منطقی

Time boundedیعنی داری زمان مشخص

اهداف هوشمند

نمونه :

حمید برای خود چنین هدف گذاری کرده است : به پایان رساندن مقطع کارشناسی ارشد در حقوق جزایی از دانشگاه تهران با معدل بالای 18 تا سه سال آینده .

این هدف مشخص است چون دقیق زوایای هدف را گفته است . قابل اندازه گیری است چون سه چیز قابل اندازه گیری دارد : معدل ، دانشگاه و سه سال .

دست یافتنی است چون حمید معدل و پیشینه خوبی در دوره لیسانس دارد .

منطقی است چون در راستای دیگر اهداف حمید است و این هدف در تست علاقه مندی و توانمندی و نیاز مندی نمره خوبی آورده است .

زمان دار است چون گفته تا سه سال آینده .

گام چهارم : تحلیل هم افزایی اهداف

زمانی که اهدافمان را تک به تک از نظر نیازمندی و توانمندی و علاقه مندی و هم چنین هوشمند بودن می سنجیم ممکن است برخی چیزها از دستمان در برود . یکی از معیارهایی که می توانیم مجموعه اهداف را بسنجیم این است که آیا اهدافمان همدیگر را تقویت می کنند که به این حالت می گویند : سینرژی، هم آفتابی یا هم نیروزایی .

یا اینکه اهداف متناقض و در تضاد با هم هستند .

مثلا دو هدف افزایش مهارت های مطالعه و قبولی در کارشناسی ارشد دو هم افزا هستند . چرا که هر دو به تحقق هم کمک می کنند .

گام پنجم : تحلیل جامعیت اهداف

اهداف ما ممکن است که هم هوشمند باشند و هم ، هم افزا ، اما جامعه نباشند .

فراموش نکنیم که ما قارچ نبودیم که بیاییم بالا، پدر و مادر و همسر و…

آیا همراهان ما در زندگی در اهدافی که برای خود تعیین کرده ایم سهمی دارند ؟

در تعیین اهداف باید دیگران را هم در نظر گرفت :

  • خدا
  • خانواده
  • جامعه
  • محله
  • همکاران و ….

گام ششم : تحلیل امکان پذیری اهداف

ممکن است بگویید که ما در هوشمند سازی اهداف ، یک بار امکان پذیری هدف را سنجیدیم ، دوبار چرا ؟

جواب این است که تک تک اهداف ممکن است امکان پذیر باشد اما وقتی کنار هم قرار می گیرند ، تحقق همه آن ها در آن محدوده زمانی که در نظر گرفته ایم امکان پذیر نباشد .

پس باید مجموعه اهداف را تحلیلی دوباره کنیم و  در صورت سنگین بودن اهداف ، کمی از سختی و سنگینی اش بکاهیم .

گام هفتم : مکتوب کردن اهداف

تجربه نشان داده است که مکتوب کردن اهداف نقشی بسیار کلیدی دارند و هیچ چیز (حافظه خوب) جای آن را نخواهد گرفت . دمکتوب کردن اهداف سه فایده دارد :

فایده اول :

نصب اهداف پیش روی چشمتان در مکان های مختلف ، یادآوری اهداف و در نتیجه جلوگیری از روزمرگی

فایده دوم :

امکان ارزیابی تحقق و رسیدن به اهداف در فواصل زمانی متعدد . آیا در راستای هدف سه ساله ام در این شش ماه پیشرفت اساسی داشته ام .

فایده سوم : امکان ارزیابی آن در سال های آینده و بررسی موفقیت ها و عدم موفقیت ها و درس گرفت از گذشته خود .

گام هشتم : اعلان اهداف

مکتوب کردن اهداف یکی از روش های ایجاد تعهد درونی است. اما اعلان اهداف یکی از روش های ایجاد تعهد بیرونی است. می توانید اهداف خود را زیر شیشه میز کارتان که همه می بینند قرار دهید . قاب بگیرید و روی دیوار نصب کنید . آن را در جلسه خانوادگی بیان کنید . آن را با بهترین دوستانتان در میان بگذارید . آن را در وبسایت یا وبلاگتان منتشر کیند و…

همه این ها کمک خواهد کرد که هدف شما ، یک هدف واقعی شود .

خانواده سلطنتی

ممنون از دیدگاه شما ! با عضویت در سایت یک جلسه مشاوره رایگان بگیرید !

avatar
  عضویت  
اطلاع از