• سیروان تیراندری

سیروان تیراندری ، مشاور و استاد کنکوری دروس فیزیک و ریاضی رتبه های برتر هستم .

مشاوره تخصصی تحصیلی ما شامل چه چیزهایی میشود ؟

 • ارزیابی اولیه دانش آموز و صحبت با والدین

  در جلسه ی اول که همیشه بر اصل حرفه ای بودن به صورت رایگان در خدمت شما هستیم ، به شناخت جایگاه و هدف واقعی شما میپردازیم .

  همچنین همراه با آشنایی با حداقل یکی از والدین به برنامه ریزی درسی تخصصی شما خواهیم پرداخت .

 • برنامه ریزی متناسب با وضعیت و هدف دانش آموز

  ارزیابی روند پیشرفت شما همراه با برنامه ریزی و هم چنین بهبود بخشی برنامه تحصیلی شما را مدنظر قرار می دهیم .

 • بررسی مستمر دانش آموز و رفع اشکالات

  بررسی دانش آموز بنابر خواسته ی شخصی و یا مطابق خواسته ی والدین می تواند به صورت روزانه و یا هفتگی صورت بپذیرد .

 • همراهی دانش آموز تا نقطه ی پایانی

  تا آخرین لحظه همراه شما خواهیم بود .

چرا همه ی دانش آموزان ما فیزیک و ریاضی را بالای 90% می زنند؟